แม้ว่าขนาดและประชากรของเซี่ยงไฮ้ 6,340 ตารางกิโลเมตรและมากกว่า 24 ล้านคน ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของจีนนั้นน่าประทับใจอยู่แล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความสามารถทางการเงินของเซี่ยงไฮ้ ด้วย GDP มากกว่า 3 ล้านล้านหยวน เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีน
ชาวเมืองยังเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด

โดยเมืองนี้มียอดขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครวม1.1 ล้านล้านหยวน (164.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)ในปี 2560 ท่าเรือเซี่ยงไฮ้เป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่คึกคักที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2010 โดยรองรับตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 40 ล้าน TEU (หน่วยเทียบเท่า 20 ฟุต) ต่อปี เซี่ยงไฮ้มีชื่อเสียงในเรื่องตึกระฟ้าสุดล้ำสมัย ภาพยนตร์เรื่อง “Her” ถ่ายทำบางส่วนในเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันงดงามใน เดอะบันด์ และสวนหยูหยวน