นายคัง บยอง-วอน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปไตย จากเกาหลีใต้ เผยวันนี้ว่า อัตราการพยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองของคนหนุ่มสาวเกาหลีใต้ ที่มีการรายงานให้กับทางการ เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2558 ที่ 4,947 คน มาอยู่ที่ 9,828 คน ในปี 2562 ส.ส. รายนี้ อ้างตัวเลขมาจากข้อมูลที่ส่งให้กับกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้

และระบุว่า จะมีคนหนุ่มสาวเกาหลีใต้พยยามฆ่าตัวเองหรือทำร้ายตัวเอง 26.9 คนต่อวัน หากนักรวมตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562 จะมีตัวเลขคนกลุ่มนี้ถึง 34,552 คนเลยทีเดียว ควรมีการออกมาตรการใหม่ๆ ผ่านหน่วยงานรัฐและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาตัวคนหนุ่มสาวที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและทำร้ายตัวเองให้เจอในเชิงรุกมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลเมื่อเดือน เม.ย. จากสแตทิสติกส์ โคเรีย ซึ่งเป็นองค์กรด้านสถิติของรัฐบาลเกาหลีใต้ ระบุว่า การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึงของคนหนุ่มสาวในประเทศเมื่อปี 2561 โดยอัตราการฆ่าตัวตายของคนอายุ 9-24 ปีอยู่ที่ 9.1 คน ต่อ 100,000 คน